DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 BQL Dự án các công trình điện Miền Trung Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
2 HUỲNH DŨNG TIẾN Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
3 HUỲNH DŨNG TIẾN Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
4 Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
5 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUỐC THẮNG Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 HÀ VĂN CHƯƠNG Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
8 TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN QUÝ HAI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT PHÁT Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT PHÁT Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường