Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 12605/12605

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 647/647

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 2717/2717

Đánh giá
Đặng Thanh Sang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Sang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Cẩm Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Ly

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Phú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Hỷ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Ái Ngân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hồng Sương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Tuyết Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hữu Trí

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Ngọc Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hoài Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Trần Hoàng Vũ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Trung Điền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Ninh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Ngọc Cương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Đình Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Văn Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thanh Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Tấn Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Cao Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Duy Khánh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Hòa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Quang Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Quý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Lệ Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Lâm Côi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Nữ Vương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Minh Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Hằng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Bích Nghị

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Mỹ Hoà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Nhuận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Suốt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mậu Châu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mậu Thuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Cẩm Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Như Mây

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Mỹ Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Lệ Chi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Quốc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Xuyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Sương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Kim Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tấn An

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1430/1430

Đánh giá
Nguyễn Thành Duyên

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Đồng Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 5320/5320

Đánh giá
Trần Phương Lan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thùy Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Thu Thường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Văn Mẫn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Diệu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Hòa Thuận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lâm Thị Thu Nhuận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Luấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thọ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hồng Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Minh Vương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Duy Vàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Ngọc Quân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Thị Thảo Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thùy Dương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Hải Yến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Tấn Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lâm Thị Kim Xuyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Văn Xa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Kim Tuyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 291/291

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 849/849

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1369/1369

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 749/749

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 37/37

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 250/250

Đánh giá
Phạm Thành Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 4605/4605

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 527/527

Đánh giá
Trần Minh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Bá Khả

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hồng Phúc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Thùy Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Huỳnh Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Sương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lệ Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tôn Hữu Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Kim Ngân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thành Nhân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Phú Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Nguyễn Tôn Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Văn Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Tuấn Vũ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Đời

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Qúy

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Trần Tiến Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Phi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Ngọc Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Phương Trầm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Cẩm Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Thanh Ly

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Kiều Thị Hoàng Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 362/362

Đánh giá
Nguyễn Vũ Thị Anh Đào

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Hồng Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 18/19

Đánh giá
Nguyễn Văn Thế

Tỷ lệ hài lòng: 49/50

Đánh giá
Phan Thị Bích Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Trần Đức Quý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Đức Quý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Minh Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Nhâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Danh Hoàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Duy Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hựu Liệu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Như Hỗ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Minh Đạo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Văn Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Đình Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Trần Nhật Sinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Vân Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Viên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Quốc Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thanh Tuyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hồng Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Thị Bích Vân

Tỷ lệ hài lòng: 11/11

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Ngọc Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Nguyễn Tấn Liêm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Văn Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Ra

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Quang Quy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Ngọc Cẩn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Lệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Ngọc Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Hà

Tỷ lệ hài lòng: 11/11

Đánh giá
Nguyễn Tấn Thành

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 19630/19634

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 23693/23695

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 24467/24469

Đánh giá
Bùi Thị Ngọc Huyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Mai Thúy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Nguyễn Quốc Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Hữu Tươi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Văn Kỳ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Thuyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Văn Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Văn Tính

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Thị Kim Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Chí

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Tấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Vỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thành Công

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Lành

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Phạm Minh Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Lệ Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Nhanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Thanh Thúy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Long

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Văn Trung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Minh Hằng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Thị Giáng Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Ngọc Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Minh Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phùng Minh Trọng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Tý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Minh Trí

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Lê

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Màu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Tươi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Thị Lệ Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Đôi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Thị Ái Nương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Tấn Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Thị Tới

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Đức Duy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 5060/5060

Đánh giá
Trần Minh Thiện

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Vũ Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Thọ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Châu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Cẩm Hoài

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vy Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Hoài Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Anh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Mỹ Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Pháp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Mỹ Trang

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Trần Thanh Vinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Bích Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Bằng

Tỷ lệ hài lòng: 5/5

Đánh giá
Võ Thị Thu Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thanh Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hữu Tuyển

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ái Ly

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trình Công Trường

Tỷ lệ hài lòng: 246/246

Đánh giá
Huỳnh Anh Phúc

Tỷ lệ hài lòng: 300/300

Đánh giá
Phạm Đoàn Tiến

Tỷ lệ hài lòng: 170/170

Đánh giá
Hồ Cao Nhã

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Đặng Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Cẩm Nhung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Hồng Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Tấn Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Văn Côi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Tùng Thi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Định

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Đình Lân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Minh Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Văn Hoành

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Minh Cảnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Thị Hòa Lý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Chung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Thùy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tôn Long Quyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Thanh Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thúy Giang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Đình Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Đình Can

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Công Trung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thanh Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Xuân Truyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Nam Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Văn Quang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Niệu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thu Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tô Thị Kim Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Anh Cảm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lâm Thị Trâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Mai

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tô Nhi A

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Việt Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Quốc Nhã

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Hoanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Ngọc Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Quốc Việt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Quốc Vĩ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Công Vĩnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đoàn Văn Thắng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Thị Thu Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Chí Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Ngọc Xuân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Bích Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Ngọc Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lương Thị Hồng Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Văn Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Anh Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Thị Lệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thái Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trịnh Mai

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Thanh Thuyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Quang Phước

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mạnh Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Thị Thu Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Ngọc Đào

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Công Tư

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Văn Khương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đăng Hiếu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Luyến Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Anh Thư

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Kim Thao

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Ly Ly

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh g