Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

 

Đổi mật khẩu

  • 1
    Công dân/Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống, chọn Dịch vụ công sau đó tiếp tục chọn Trang cá nhân.
  •  
  • 2
    Công dân/Doanh nghiệp chọn Quản lý tài khoản sau đó chọn tab Thay đổi mật khẩu. Nhập lại mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn thay đổi (tối thiểu 6 ký tự) và click Đổi mật khẩu. Mật khẩu mới được thiết lập và có tác dụng cho lần đăng nhập kế tiếp.