Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
301 2.000450.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương,Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp,Ban Quản lý Khu công nghệ cao,Ban quản lý khu kinh tế Thương mại quốc tế
302 2.001087.000.00.00.H48 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
303 1.001182.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
304 1.001191.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
305 1.002869.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Tổng cục Đường bộ Việt Nam,Sở Giao thông vận tải Đường bộ
306 1.004259.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
307 1.001751.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Tổng cục Đường bộ Việt Nam,Sở Giao thông vận tải Đường bộ
308 2.000672.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
309 2.000664.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
310 1.000662.000.00.00.H48 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế Mỹ phẩm