Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
311 1.000990.000.00.00.H48 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế Mỹ phẩm
312 1.000793.000.00.00.H48 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế Mỹ phẩm
313 1.004621.000.00.00.H48 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (TTHC cấp tỉnh) Cơ quan chuyên ngành Môi trường
314 2.000643.000.00.00.H48 Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công thương Điện
315 1.001799.000.00.00.H48 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
316 1.004541.000.00.00.H48 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS - tỉnh Quảng Bình Y tế Dự phòng
317 1.000390.000.00.00.H48 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
318 1.005442.000.00.00.H48 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
319 2.000051.000.00.00.H48 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
320 1.003709.000.00.00.H48 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh