Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
541 1.003179.000.00.00.H48 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Nuôi con nuôi
542 2.001255.000.00.00.H48 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nuôi con nuôi
543 1.004047.000.00.00.H48 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải,Chi cục đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
544 1.004815.000.00.00.H48 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Chi cục Kiểm lâm,Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh Lâm nghiệp
545 1.004941.000.00.00.H48 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Trẻ em
546 1.003108.000.00.00.H48 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
547 2.001955.000.00.00.H48 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Bộ, ngành được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Lao động
548 1.004088.000.00.00.H48 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải,Chi cục đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
549 1.005398.000.00.00.H48 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
550 2.001728.000.00.00.H48 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành