Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
51 2.001426.000.00.00.H48 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy lợi
52 1.003563.000.00.00.H48 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Chi cục thủy sản,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủy sản
53 1.004607.000.00.00.H48 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Cục Y tế Giao thông vận tải,Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế,Sở Y tế,Cục Quân y,Cục y tế-Bộ Công an Y tế Dự phòng
54 1.005018.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Sở Giao thông vận tải Đăng kiểm
55 1.003619.000.00.00.H48 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Thú y
56 1.005327.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Thú y
57 1.003577.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Thú y
58 1.003781.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh) Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Thú y
59 1.003589.000.00.00.H48 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Thú y
60 1.002425.000.00.00.H48 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng