Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
601 1.002993.000.00.00.H48 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (đã thành lập) Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
602 1.002255.000.00.00.H48 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
603 1.004148.000.00.00.H48 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
604 1.004138.000.00.00.H48 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân cấp Huyện Môi trường
605 1.000091.000.00.00.H48 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
606 1.004624.000.00.00.H48 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Giám định y khoa
607 1.001069.000.00.00.H48 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Giám định y khoa
608 1.001050.000.00.00.H48 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Giám định y khoa
609 1.005144.000.00.00.H48 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội,Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
610 1.000502.000.00.00.H48 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quản lý lao động ngoài nước