Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
741 1.002405.000.00.00.H48 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giám định y khoa
742 1.002412.000.00.00.H48 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giám định y khoa
743 1.002136.000.00.00.H48 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
744 1.002146.000.00.00.H48 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
745 1.002694.000.00.00.H48 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
746 1.002706.000.00.00.H48 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
747 1.002360.000.00.00.H48 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,Trung tâm giám định y khoa, Bộ GTVT Giám định y khoa
748 1.002118.000.00.00.H48 Khám giám định tổng hợp Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
749 1.000980.000.00.00.H48 Khám sức khỏe định kỳ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
750 1.001094.000.00.00.H48 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh,Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện Thú y