Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
971 1.003793.000.00.00.H48 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Di sản văn hóa
972 2.001591.000.00.00.H48 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
973 1.003035.000.00.00.H48 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
974 1.001778.000.00.00.H48 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
975 1.003822.000.00.00.H48 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ,Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ
976 1.001738.000.00.00.H48 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
977 1.001809.000.00.00.H48 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
978 1.001704.000.00.00.H48 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
979 1.001755.000.00.00.H48 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
980 1.005136.000.00.00.H48 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch