Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
1 1.001991.000.00.00.H48 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
2 1.000105.000.00.00.H48 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
3 1.000112.000.00.00.H48 Bổ nhiệm công chứng viên Bộ Tư pháp Công chứng
4 1.001523.000.00.00.H48 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Y tế Tổ chức cán bộ
5 1.000100.000.00.00.H48 Bổ nhiệm lại công chứng viên Bộ Tư pháp,Sở Tư pháp Công chứng
6 2.000581.000.00.00.H48 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp Bộ trưởng Giám định tư pháp
7 1.002745.000.00.00.H48 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Người có công
8 1.000718.000.00.00.H48 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Đào tạo với nước ngoài
9 1.003319.000.00.00.H48 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
10 1.003327.000.00.00.H48 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
11 1.003281.000.00.00.H48 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
12 2.000258.000.00.00.H48 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
13 1.000570.000.00.00.H48 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục nghề nghiệp
14 2.000765.000.00.00.H48 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (Cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
15 1.005092.000.00.00.H48 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở giáo dục phổ thông,Phòng Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
16 1.003748.000.00.00.H48 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
17 2.001960.000.00.00.H48 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
18 1.004616.000.00.00.H48 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế Dược phẩm
19 1.004604.000.00.00.H48 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Sở Y tế Dược phẩm
20 1.000828.000.00.00.H48 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Bộ Tư pháp Luật sư