STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
161 933/VP-TTHC 06/06/2022 V/v báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính 06 tháng năm 2022
162 928/BC-VP 03/06/2022 V/v giải trình về các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm theo nhiệm vụ được giao để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh
163 923/BC-VP 03/06/2022 Báo cáo kết quả nâng cao điểm số, duy trì thứ hạng chỉ số tuân thủ pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2022
164 2641/UBND-TTHC 02/06/2022 V/v tham khảo Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2021
165 67/TTr-UBND 01/06/2022 V/v đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giảm phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
166 892/VP-TTHC 31/05/2022 V/v đề xuất biên dịch sang tiếng Anh các thủ tục hành chính có liên quan đến người nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài
167 887/VP-TTHC 31/05/2022 V/v giải trình, làm rõ nguyên nhân giảm điểm, giảm bậc đối với các chỉ số thành phần "Chi phí thời gian" năm 2021, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và những năm tiếp theo
168 880/VP-TTHC 30/05/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 1549/UBND-TTHC ngày 06/4/2022
169 2537/UBND-TTHC 30/05/2022 V/v thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
170 873/VP-TTHC 27/05/2022 V/v điều chỉnh thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh vào ngày thứ 7 hàng tuần