STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
201 2005/UBND-TTHC 29/04/2022 V/v hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0)
202 2024/UBND-TTHC 29/04/2022 V/v cung cấp các nội dung Phiếu khảo sát gửi kèm Công văn số 1335/QLHC-TTDLDC
203 680/VP-TTHC 28/04/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao
204 679/VP-TTHC 28/04/2022 V/v thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh
205 18/TB-TTHC 27/04/2022 Thông báo phân công trực Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
206 549/QĐ-UBND 22/04/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
207 1844/UBND-TTHC 22/04/2022 V/v tổ chức, triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu
208 1817/UBND-TTHC 21/04/2022 V/v sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
209 534/QĐ-UBND 20/04/2022 Ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Quảng Ngãi
210 1771/UBND-TTHC 20/04/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ