STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 5496/UBND-TTHC 27/10/2022 V/v tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính và chuyển đổi số
2 1848/VP-TTHC 27/10/2022 V/v cử công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh
3 1847/VP-TTHC 27/10/2022 V/v góp ý 02 dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
4 5469/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v đề xuất dùng thử Hệ thống tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
5 5468/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v tổ chức giao ban Đề án 06 trong tháng 10/2022