Thông báo:
Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ) để phục vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện, kể từ thứ 7, ngày 28/5/2022 cho đến khi việc trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần đáp ứng được nhu cầu của người dân.
 
 
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN VÀ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN