Công dân/Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 • 1
  Công dân/Doanh nghiệp đăng nhập để sử dụng hệ thống, chọn lĩnh vực Dịch vụ công để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến.
 •  
 • 2
  Công dân/Doanh nghiệp điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp văn bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ.
 •  
 • 3
  Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân/Doanh nghiệp nhấn vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.
 •  
 • 4
  Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên Cổng để Công dân/Doanh nghiệp biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Công dân/Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ.
 •  
 • 5
  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân/Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
 •