Hướng dẫn
  • Đăng ký tài khoản
  • Đổi mật khẩu đăng nhập
  • Quên mật khẩu đăng nhập
  • Tra cứu tiến độ xử lý qua Website
  • Hướng dẫn gọi số tổng đài
  • Tra cứu Thủ tục hành chính
  • Đánh giá công chức
  • Đánh giá chung
  • Tra cứu tiến độ hồ sơ qua Zalo
  • Thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai

HƯỚNG DẪN GỌI SỐ LIÊN HỆ CÁC QUẦY TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HCC TỈNH

Cách 1. Nhấn gọi số tổng đài 0255.393.5555 sau đấy nghe lời hướng dẫn và thực hiện để được tự động kết nối máy đến Quầy Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ có nhu cầu cần liên lạc

Cách 2. Nhấn gọi số tổng đài 0255.393.5555, sau khi đã kết nối thì nhấn tiếp số máy nhánh (bỏ qua lời hướng dẫn gọi ở cách 1) tương ứng với Quầy Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ có nhu cầu cần liên lạc lựa chọn theo danh sách các số máy nhánh.

Ví dụ: muốn liên lạc Quầy Trả kết quả hồ sơ nhà, đất thuộc địa bàn thành phố, thực hiện thao tác gọi như sau: Nhấn gọi số tổng đài 0255.393.5555, sau khi đã kết nối thì nhấn tiếp số máy nhánh 623

Danh sách các số máy nhánh:

Số phục vụ Tên Quầy phục vụ
1 Nhân viên hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính
601 Sở Tài chính
601 Sở Giáo dục và Đào tạo
601 Sở Nội vụ
616 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
616 Sở Thông tin và Truyền thông
616 Sở Ngoại vụ
616 Sở Khoa học và Công nghệ
603 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
604 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
605 Sở Công Thương
606 Sở Y tế
607 Sở Tư pháp
611 Sở Kế hoạch và Đầu tư
612 Sở Xây dựng
613 Sở Tài nguyên và Môi trường
614 Sở Giao thông vận tải
620 Đăng ký, xóa thế chấp thuộc địa bàn thành phố
621 Nộp, trả HS Kế hoạch bảo vệ môi trường (Phòng TN-MT thành phố)
622 Nộp hồ sơ nhà, đất thuộc địa bàn thành phố
623 Trả kết quả hồ sơ nhà, đất thuộc địa bàn thành phố
624 Hướng dẫn nộp thuế nhà, đất thuộc địa bàn thành phố
625 Công an tỉnh
627 Bảo hiểm xã hội tỉnh
 

Cách 3. Gọi trực tiếp các Quầy
1. Quầy hướng dẫn, đăng ký nộp/trả hồ sơ TTHC nhà đất thuộc địa bàn thành phố: 0255.3831973
2. Quầy thí điểm thực hiện TTHC Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá: 0255.3818558

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trong giờ hành chính

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bước 1: Trên màn hình website TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI click vào "ĐĂNG KÝ"

Bước 2: Chọn tab "công dân".

Bước 3: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, sau đó nhấn nút Đăng ký tài khoản.

Sau khi tạo tài khoản thành công, Công dân/Doanh nghiệp sẽ nhận được thư điện tử được gửi từ hệ thống như sau:

Ông/bà click vào đường dẫn hệ thống gửi qua mail để kích hoạt tài khoản và "Đăng nhập"

HƯỚNG DẪN LẤY SỐ PHỤC VỤ TỪ XA QUA SMS

1/ Cú pháp: ezq <Số phục vụ># gửi đến số 0702551022

Ví dụ: muốn lấy số phục vụ Quầy Trả kết quả hồ sơ nhà, đất thực hiện thao tác nhắn tin như sau:

Bước 1: Soạn tin nhắn có nội dung: ezq4# (lưu ý: tin soạn gửi không có dấu cách)

Bước 2: Gửi tin nhắn đến số: 0702551022

Bước 3: Nhận kết quả trả về gồm: số thứ tự phục vụ, thông tin số đang phục vụ, thời gian dự kiến có mặt.

2/Danh sách <Số phục vụ>:

Số phục vụ Tên Quầy phục vụ
1 Đăng ký, xóa thế chấp địa bàn thành phố (Quầy số 1)
2 Nộp, trả HS Kế hoạch bảo vệ môi trường (Phòng TN-MT thành phố) (Quầy số 2) (Quầy số 2)
3 Nộp hồ sơ nhà, đất địa bàn thành phố (Quầy số 3, 4)
4 Trả kết quả hồ sơ nhà, đất địa bàn thành phố (Quầy số 5, 6, 7)
5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quầy số 9)
6 Sở Công Thương (Quầy số 10)
7 Sở Y tế (Quầy số 11)
8 Sở Tư pháp (Quầy số 12)
9 Sở Tài chính (Quầy số 13)
10 Sở Giáo dục và Đào tạo (Quầy số 14)
11 Sở Nội vụ (Quầy số 15)
12 Sở Kế hoạch và Đầu t