Đánh giá của tổ chức, công dân về quá trình giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Nhập mã số hồ sơ *:

Để nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, kính mong ông/bà dành thời gian để đánh giá về quá trình giải quyết thủ tục hành chính mà ông/bà đã hoặc đang thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thông tin đánh giá của ông/bà đảm bảo được giữ bí mật.

Trân trọng cảm ơn!