STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
461 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Lĩnh vực kinh doanh khí Sở Công Thương
462 Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
463 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Lĩnh vực văn hóa cơ sở UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
464 Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
465 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
466 Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
467 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
468 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương
469 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
470 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng