STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
631 Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (đối với sử dụng vốn khác thuộc diện phải thẩm định trong phạm vi ranh giới các khu công nghiệp được giao quản lý trừ công trình do Bộ Xây dựng, Bổ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định). Lĩnh vực hoạt động xây dựng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
632 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Lĩnh vực công chức Sở Nội vụ
633 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
634 Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
635 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Lĩnh vực đất đai UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Mộ Đức; UBND thị xã Đức Phổ; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
636 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và môi trường
637 Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm B Lĩnh vực tài chính đầu tư Sở Tài chính
638 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
639 Thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực nhà ở và bất động sản Sở Xây dựng
640 Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm C Lĩnh vực tài chính đầu tư Sở Tài chính