STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
671 Thủ tục gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và môi trường
672 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và môi trường
673 Thủ tục gia hạn sử dụng đất Lĩnh vực đất đai Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
674 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
675 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
676 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Lĩnh vực nhà ở và bất động sản Sở Xây dựng
677 Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên và môi trường
678 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
679 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
680 Thủ tục tặng thưởng bằng khen cho hộ gia đình Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ