STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
881 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
882 Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
883 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
884 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
885 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
886 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
887 Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh Quảng Ngãi
888 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
889 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
890 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn