STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
81 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
82 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
83 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
84 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
85 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
86 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
87 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
88 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
89 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế Sở Y tế
90 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch