STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
151 982/BC-VP 13/06/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 13/01/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2022
152 2785/UBND-TTHC 10/06/2022 V/v xin phép không tham dự hội thảo
153 2795/UBND-TTHC 10/06/2022 V/v số hóa và nâng cấp Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0
154 959/VP-TTHC 09/06/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐNDt ỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh
155 2771/UBND-TTHC 09/06/2022 V/v sử dụng kết quả Chỉ số CCHC 2021, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2021 và góp ý hoàn thiện Đề án xác định Chỉ số CCHC
156 961/BC-VP 09/06/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh
157 728/QĐ-UBND 07/06/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm và quản lý lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
158 29/TTHC 07/06/2022 V/v biệt phái viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
159 2724/UBND-TTHC 07/06/2022 V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định giảm phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Ngãi
160 937/VP-TTHC 06/06/2022 V/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Ngãi năm 2021