STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 5496/UBND-TTHC 27/10/2022 V/v tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính và chuyển đổi số
2 1848/VP-TTHC 27/10/2022 V/v cử công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh
3 1847/VP-TTHC 27/10/2022 V/v góp ý 02 dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
4 5469/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v đề xuất dùng thử Hệ thống tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
5 5468/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v tổ chức giao ban Đề án 06 trong tháng 10/2022
6 1842/TB-VP 26/10/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn
7 1469/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 5434/UBND-TTHC 25/10/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
9 1827/VP-TTHC 25/10/2022 V/v thời gian chốt số liệu để xác định Chỉ số CCHC sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2022
10 1825/VP-TTHC 24/10/2022 V/v rà soát, trình công bố danh mục TTHC
11 1446/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 1798/BC-VP 20/10/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ
13 5315/UBND-TTHC 18/10/2022 V/v cung cấp danh mục dịch vụ công trực tuyến
14 5286/UBND-TTHC 17/10/2022 V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân trên cơ sở dự liệu giáo dục đào tạo
15 1751/VP-TTHC 14/10/2022 V/v phúc đáp Công văn số 1131/STP-XDKT&TDTHPL ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp
16 1750/VP-TTHC 14/10/2022 V/v thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17 5226/UBND-TTHC 13/10/2022 V/v triển khai thử nghiệm giải pháp nộp hồ sơ trực tuyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động
18 1406/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thú y, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 1738/BC-VP 12/10/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 10 của Văn phòng UBND tỉnh
20 1737/VP-TTHC 12/10/2022 V/v cử người tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh