STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 5496/UBND-TTHC 27/10/2022 V/v tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính và chuyển đổi số
2 1848/VP-TTHC 27/10/2022 V/v cử công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh
3 1847/VP-TTHC 27/10/2022 V/v góp ý 02 dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
4 5469/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v đề xuất dùng thử Hệ thống tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
5 5468/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v tổ chức giao ban Đề án 06 trong tháng 10/2022
6 1842/TB-VP 26/10/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn
7 1469/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 5434/UBND-TTHC 25/10/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
9 1827/VP-TTHC 25/10/2022 V/v thời gian chốt số liệu để xác định Chỉ số CCHC sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2022
10 1825/VP-TTHC 24/10/2022 V/v rà soát, trình công bố danh mục TTHC
11 1446/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 1798/BC-VP 20/10/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ
13 5315/UBND-TTHC 18/10/2022 V/v cung cấp danh mục dịch vụ công trực tuyến
14 5286/UBND-TTHC 17/10/2022 V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân trên cơ sở dự liệu giáo dục đào tạo
15 1751/VP-TTHC 14/10/2022 V/v phúc đáp Công văn số 1131/STP-XDKT&TDTHPL ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp
16 1750/VP-TTHC 14/10/2022 V/v thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17 5226/UBND-TTHC 13/10/2022 V/v triển khai thử nghiệm giải pháp nộp hồ sơ trực tuyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động
18 1406/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thú y, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 1738/BC-VP 12/10/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 10 của Văn phòng UBND tỉnh
20 1737/VP-TTHC 12/10/2022 V/v cử người tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
21 1381/QĐ-UBND 10/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
22 5023/UBND-TTHC 05/10/2022 V/v cung cấp số liệu theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ
23 1363/QĐ-UBND 05/10/2022 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
24 1362/QĐ-UBND 05/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
25 421/TB-UBND 05/10/2022 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong Qúy III năm 2022
26 4991/UBND-TTHC 04/10/2022 V/v triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử
27 1351/QĐ-UBND 04/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
28 15/BC-TCTĐA06 04/10/2022 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong Quý III năm 2022
29 1671/VP-TTHC 03/10/2022 V/v phối hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND
30 1339/QĐ-UBND 30/09/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
31 1665/VP-TTHC 30/09/2022 V/v phúc đáp Công văn số 3252/SNNPTNT-KHTC ngày 20/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
32 1651/VP-TTHC 27/09/2022 V/v phối hợp góp ý dự thảo Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ
33 49/TB-TTHC 26/09/2022 Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chinh tỉnh đề phòng, chống bão số 4
34 1304/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
35 4741/UBND-TTHC 21/09/2022 V/v triển khai góp ý dự thảo Đề án xác định Chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ
36 4732/UBND-TTHC 21/09/2022 V/v đính chính văn bản
37 1619/VP-TTHC 21/09/2022 V/v hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2022
38 1276/QĐ-UBND 21/09/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
39 14/BC-TCTĐA06 21/09/2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 9/2022
40 4718/UBND-TTHC 20/09/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
41 1605/VP-TTHC 20/09/2022 V/v đề nghị xử lý phản ánh của công dân về việc giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai
42 4682/UBND-TTHC 19/09/2022 V/v triển khai các Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ
43 1063/VP-TTHC 19/09/2022 V/v tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
44 160/BC-UBND 19/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi
45 1592/TB-VP 16/09/2022 Thông báo Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
46 4639/UBND-TTHC 15/09/2022 V/v phúc đáp nội dung Công văn số 1395/BĐQNI-KHKD ngày 07/9/2022 của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi
47 1253/QĐ-UBND 14/09/2022 Về việc phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
48 4581/UBND-TTHC 13/09/2022 V/v khẩn trương xử lý, khắc phục tồn tại, bất cập phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0
49 1574/VP-TTHC 13/09/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
50 1577/VP-TTHC 13/09/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
51 1564/BC-VP 12/09/2022 Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 9/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
52 1562/VP-TTHC 12/09/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
53 1559/BC-VP 12/09/2022 Về tồn tại, bất cập sau khi nâng cấp, đưa vào sử dụng phần mềm Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0
54 1548/VP-TTHC 09/09/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy
55 1230/QĐ-UBND 09/09/2022 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
56 4473/UBND-TTHC 07/09/2022 V/v triển khai kết nối, chia sẻ Cở sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
57 4471/UBND-TTHC 07/09/2022 V/v đôn đốc xử lý dịch vụ công trực tuyến giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
58 1214/QĐ-UBND 07/09/2022 V/v phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
59 1514/VP-TTHC 05/09/2022 V/v báo cáo công tác cải cách TTHC 08 tháng đầu năm 2022
60 4388/UBND-TTHC 31/08/2022 V/v phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020
61 1495/TTr-VP 31/08/2022 V/v ban hành Quyết định ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
62 13/QĐ-TCTĐA06 31/08/2022 Thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
63 4321/UBND-TTHC 29/08/2022 V/v thực hiện nghiêm các chế độ thông tin báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
64 4316/UBND-TTHC 26/08/2022 V/v triển khai công tác tuyên truyền Đề án 06
65 1476/VP-TTHC 26/08/2022 V/v xử lý đơn phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Tâm
66 12/KH-TCTĐA06 25/08/2022 Kế hoạch kiểm tra, đánh gia kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
67 1159/QĐ-UBND 24/08/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và quản lý lao đồng ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
68 4251/UBND-TTHC 23/08/2022 V/v phối hợp triển khai Đề án 06 của Chính phủ
69 1148/QĐ-UBND 23/08/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chăn nuôi và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
70 4235/UBND-TTHC 22/08/2022 V/v lấy ý kiến đánh giá đối với kết quả thực hiện một số tiêu chí cải cách hành chính của Công an tỉnh năm 2022
71 11/BC-TCTĐA06 22/08/2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 8/2022
72 4214/UBND-TTHC 22/08/2022 V/v họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi
73 4190/UBND-TTHC 19/08/2022 V/v ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
74 1127/QĐ-UBND 19/08/2022 V.v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; trọng tài thương mai và luật sư thuộc thẩm quyền gải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
75 1113/QĐ-UBND 18/08/2022 V/v kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi