Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 12605/12605

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 647/647

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 2717/2717

Đánh giá
Đặng Thanh Sang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Sang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Cẩm Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Ly

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Phú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Hỷ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Ái Ngân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hồng Sương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Tuyết Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hữu Trí

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Ngọc Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hoài Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Trần Hoàng Vũ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Trung Điền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Ninh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Ngọc Cương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Đình Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Văn Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thanh Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Tấn Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Cao Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Duy Khánh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Hòa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Quang Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Quý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Lệ Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Lâm Côi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Nữ Vương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Minh Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Hằng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Bích Nghị

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Mỹ Hoà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Nhuận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Suốt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mậu Châu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mậu Thuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Cẩm Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Như Mây

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Mỹ Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Lệ Chi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Quốc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Xuyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Sương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Kim Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tấn An

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1430/1430

Đánh giá
Nguyễn Thành Duyên

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Đồng Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 5320/5320

Đánh giá
Trần Phương Lan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thùy Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Thu Thường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Văn Mẫn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Diệu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Hòa Thuận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lâm Thị Thu Nhuận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Luấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thọ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hồng Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Minh Vương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Duy Vàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Ngọc Quân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Thị Thảo Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thùy Dương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Hải Yến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Tấn Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lâm Thị Kim Xuyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Văn Xa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Kim Tuyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 291/291

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 849/849

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1369/1369

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 749/749

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 37/37

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 250/250

Đánh giá
Phạm Thành Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 4605/4605

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 527/527

Đánh giá
Trần Minh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Bá Khả

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hồng Phúc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Thùy Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Huỳnh Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Sương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lệ Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tôn Hữu Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Kim Ngân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thành Nhân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Phú Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Nguyễn Tôn Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Văn Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Tuấn Vũ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Đời

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Qúy

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Trần Tiến Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Phi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Ngọc Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Phương Trầm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Cẩm Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Thanh Ly

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Kiều Thị Hoàng Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 362/362

Đánh giá
Nguyễn Vũ Thị Anh Đào

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Hồng Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 18/19

Đánh giá
Nguyễn Văn Thế

Tỷ lệ hài lòng: 49/50

Đánh giá
Phan Thị Bích Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Trần Đức Quý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Đức Quý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Minh Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Nhâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Danh Hoàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Duy Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hựu Liệu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Như Hỗ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Minh Đạo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá