STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 5496/UBND-TTHC 27/10/2022 V/v tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính và chuyển đổi số
2 1848/VP-TTHC 27/10/2022 V/v cử công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh
3 1847/VP-TTHC 27/10/2022 V/v góp ý 02 dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
4 5469/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v đề xuất dùng thử Hệ thống tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
5 5468/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v tổ chức giao ban Đề án 06 trong tháng 10/2022
6 1842/TB-VP 26/10/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn
7 1469/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 5434/UBND-TTHC 25/10/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
9 1827/VP-TTHC 25/10/2022 V/v thời gian chốt số liệu để xác định Chỉ số CCHC sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2022
10 1825/VP-TTHC 24/10/2022 V/v rà soát, trình công bố danh mục TTHC