STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
101 1004/QĐ-UBND 29/07/2022 V/v phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
102 1272/VP-TTHC 28/07/2022 V/v hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia trong giải quyết thủ tục hành chính
103 1271/VP-TTHC 28/07/2022 V/v phối hợp đôn đốc đơn vị cung cấp phần mềm Một cửa điện tử khẩn trương xây dựng ứng dụng nộp hồ sơ trực tuyến trên thiết bị di động
104 3749/UBND-TTHC 28/07/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh
105 39/TB-TTHC 27/07/2022 Thông báo tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
106 1265/VP-TTHC 27/07/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
107 993/QĐ-UBND 27/07/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh và lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
108 3642/UBND-TTHC 25/07/2022 V/v triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú
109 3641/UBND-TTHC 25/07/2022 V/v cung cấp thông tin về thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp
110 1250/VP-TTHC 22/07/2022 V/v khai thác, sử dụng phần mềm Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh phiên bản 2.0