Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-220214-0121 của Phạm Thị Thùy Phương (UQCC Phạm Xuân Thu) đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han

'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); }