Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.08.H48-220217-0004 của Công ty TNHH MTV nhựa Phúc Hà - Dung Quất đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han