Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-220314-0126 của LÊ THỊ HÒA đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han

'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); }