Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.43.H48-220412-0001 của LÊ VĂN THÀNH đã được cập nhật ngày hẹn trả mới.

'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); }