Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-220518-0126 của DƯƠNG MINH THAO đã được cập nhật ngày hẹn trả mới.

'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); }