Đăng ký tài khoản

 • 1
  Công dân/Doanh nghiệp click vào Đăng ký trên Trang chủ của Hệ thống, sau đó nhập đầy đủ các thông tin:
              - Công dân:        Họ tên, Ngày sinh, Số CMND và Email.
              - Doanh nghiệp: Loại tài khoản, Tên, Mã số Thuế, Mã giấy phép, Ngày cấp, Email.
  Nhập Mã Xác nhận và sau đó click vào Đăng ký tài khoản.
 •  
  • 2
   Hệ thống kiểm tra các thông tin vừa nhập vào và yêu cầu hoàn thành nhập bổ sung thêm các thông tin chi tiết khác.
 •  
 • 3
  Nếu đăng kí thành công, hệ thống sẽ gửi mail thông báo vào địa chỉ email đã khai báo kèm đường link hướng dẫn yêu cầu kích hoạt tài khoản.
 •  
 • 4
  Sau khi tài khoản được kích hoạt, trạng thái tài khoản lúc này là Đăng kí mới nhưng chưa được xác thực.
  Ở trạng thái này tài khoản:
              - Công dân:        Có thể sử dụng để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến(DVCTT) trên hệ thống
                                         (hạn chế bởi số lần sử dụng)
              - Doanh nghiệp: Chưa thể sử dụng để thực hiện các DVCTT trên hệ thống
                                         (chỉ thực hiện sau khi tài khoản được xác thực)
 •  
 • 5
  Công dân/Doanh nghiệp mang giấy tờ có chứng nhận pháp lý:
              - Công dân:         CMND hoặc Hộ Chiếu
              - Doanh nghiệp:  Giấy phép/chứng nhận ĐKKD
  Đến bộ phận một cửa của Cơ quan quản lý nhà nước gần nhất (UBND Phường/Quận hoặc các Sở) để xác thực tài khoản(chỉ 1 lần đầu tiên) và nhận kết quả(trường hợp Công dân có thực hiện DVCTT trên hệ thống sau khi kích hoạt tài khoản).