STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
311 Điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
312 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
313 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh (thành tích hàng năm) Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
314 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
315 Thủ tục giao lại đất hoặc cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao lại đất, cho thuê đất của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
316 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích hàng năm theo đợt hoặc theo chuyên đề Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
317 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
318 Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ
319 Xác nhận liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
320 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế