STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
351 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lĩnh vực người có công UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
352 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
353 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
354 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực người có công UBND thị xã Đức Phổ; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
355 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
356 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
357 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
358 Cấp Giấy phép xe tập lái Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
359 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
360 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội