STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
441 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
442 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực chứng thực UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
443 Cấp mới Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
444 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Lĩnh vực kinh doanh khí Sở Công Thương
445 Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
446 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực đầu tư Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
447 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
448 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
449 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
450 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Lĩnh vực kinh doanh khí Sở Công Thương