STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
541 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
542 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Lĩnh vực kinh doanh khí Sở Công Thương
543 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
544 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án). (Áp dụng đối với các công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp phép xây dựng trong phạm vi ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Vạn Tường và các KCN được giao quản lý; các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II ngoài khu đô thị mới Vạn Tường và các KCN nhưng thuộc phạm vi ranh giới KKT Dung Quất trừ các công trình thuộc thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn, xã Tịnh Kỳ thành phố Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn) Lĩnh vực hoạt động xây dựng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
545 Thành lập Hội công chứng viên Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
546 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
547 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
548 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn; UBND thành phố Quảng Ngãi
549 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
550 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế