STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
61 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
62 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
63 Thủ tục Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Lĩnh vực Du Lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
64 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
65 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Lĩnh vực xúc tiến thương mại Sở Công Thương
66 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường Sở Y tế
67 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
68 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
69 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
70 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch